Warsztaty z Robotyki

4. stycznia odbyły się warsztaty z robotyki.  Zajęcia miały na celu w innowacyjny sposób pobudzenie w dzieciach kreatywności oraz rozwinięcie umiejętności  logicznego myślenia.

Na zajęciach dzieciaki decydowały o sposobie rozwiązania postawionego przed nimi problemu, a opiekunowie  starali się ich jedynie  naprowadzać na możliwe, ale nie jedyne rozwiązania.

Zestawy umożliwiły dzieciom budować i programować proste modele, które następnie podłączane do silniczka same działały, kreśląc np. szlaczki. Warsztaty były bardzo ciekawe i wszyscy wrócili z nich bardzo zadowoleni.

«