Oferta Edukacyjna

GODZINY PRACY:

6.00 - 17.00
 

LICZBA MIEJSC:

100 - 4 oddziały
- sala gimnastyczna
- duży ogród
- własna kuchnia

 

POSIŁKI:

śniadanie, obiad, podwieczorek: 8,00 zł
śniadanie: 1,60 zł
obiad: 4,80 zł
podwieczorek: 1,60 zł

 


 

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE:

- j. angielski : 2 x w tygodniu w poniedziałek i wtorek wszystkie dzieci 9.20-13.30

- rytmika: 1 x w tygodniu w każdy wtorek wszystkie dzieci 9.00-12.00

- taniec towarzyski 1 x w tygodniu w czwartek gr. I - 14.45, gr. II -15.00, gr. III-14.15

- religia - za zgodą rodziców dzieci 6 letnie w poniedziałek i środę godz. 11.00-11.30

- gimnastyka korekcyjna* 1 x w tygodniu w środę wszystkie dzieci 8.00-15.00

- zajęcia sportowe organizowane przez MOS Akademia Przedszkolaka

1 x na 2 tygodnie gr. III i IV w czwartki (terminy w kalendarium) wyjście o 9.00 zajęcia 10.00-10.45, powrót na obiad.

- hiszpański 1 x w tygodniu w czwartek wszystkie dzieci - innowacja 11.00-12.00 gr. I, II 12.30-13.30 gr. III i IV

- szachy 1 x w tygodniu w piątek gr. IV przed południem

* gimnastyka korekcyjna:  dla dzieci ze wskazaniami na gimnastykę korekcyjną obowiązkowe zaświadczenie lekarskie ze wskazaną wadą postawy do dnia 30 września od lekarza specjalisty lub pierwszego kontaktu

Zajęcia edukacyjne, warsztaty, teatrzyki zgodnie z kalendarium na stronie www przedszkola - wszystkie dzieci.

 


OPŁATY :

- ubezpieczenie NNW* - od 03.10.2019r. do 02.10.2020r. warunki ubezpieczenia tutaj

Wysokość ubezpieczenia 10'000,00 zł 

składka jednorazowa na rok szkolny 2019/2020 wynosi 30,01 zł

Ze względu na liczne zajęcia ruchowe i ogromną aktywność dzieci, co sprzyja wypadkom, prosimy ubezpieczyć każde dziecka na tzw. wszelki wypadek.

*wpłaty na ubezpieczenie można dokonać  od 23 września do 27 w sekretariacie przedszkola lub w grupie u nauczyciela.


 

Wysokość opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu  prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków:

 

Zgodnie z art. 1 ust.4, lit. g, h ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 827, oraz na podstawie UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wysokość opłaty za korzystanie z usług samorządowego przedszkola w Krakowie za świadczenia poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę. 

Dla dzieci rodzin objętych Programem pod nazwą "Krakowska Karta 3+"opłata wynosi 0,50 zł.

Dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Rodzina"N" opłata 0,50 zł

Dla dzieci 6-letnich realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania szkolnego 0 zł.
Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn (stawka godzinowa 1 zł., i faktyczna liczba godzin pobytu w przedszkolu ). Opłata za żywienie obliczana jest zgodnie z deklaracją jako iloczyn (stawka żywieniowa i liczba dni roboczych w których dziecko przebywało w danym miesiącu w przedszkolu).

 


 

«