I IX 2014 Nowy Rok Szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w poniedziałek 1 września zapraszamy serdecznie wszystkie przedszkolaki. Czekamy na was jak zwykle już od 6.00. Pamiętaj o wyprawce przedszkolaka a jej zawartość znajdziesz w zakładce: Przedszkole/Rekrutacja.

 

Przyprowadzanie dzieci odbywa się według następującej zasady: dzieci które uczęszczają do przedszkola na 3 posiłki powinny zostać przyprowadzone najpóźniej do godziny 8.15 natomiast dzieci które nie korzystają ze śniadania przychodzą najpóźniej do godziny 9.00. prosimy aby przestrzegać regulaminu i organizacji pracy przedszkola. O każdej nieobecności dziecka należy poinformować przedszkole osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności.

 

UWAGA: w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola prosimy o przyniesienie przez rodzica dla każdego dziecka upoważnienia na rok szkolny 2014/2015 do odbioru dziecka z przedszkola wzór upoważnienia do pobrania w zakładce: Przedszkole/Rekrutacja lub w przedszkolu u pracownika obsługi. Do upoważnienia wpisujemy tylko osoby nie będące rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

Informujemy, że po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rodzic/opiekun potwierdza ten fakt dokonując wpisu do listy obecności. Należy wpisać godzinę przyprowadzenia dziecka i podpisać się następnie przy odbiorze dziecka osoba odbierająca dziecko wpisuje godzinę odbioru dziecka co ponownie potwierdza podpisem. Listy obecności znajdują się w skoroszytach w szatni. Każda grupa posiada swój skoroszyt a dziecko swój wykaz obecności na cały miesiąc.

 

Opłaty za przedszkole: w najbliższych dniach zostaną Państwu przekazane książeczki opłat. Po dokonaniu wpłaty, do każdego 10 dnia miesiąca, książeczkę dziecka należy zwrócić do przedszkola. Opłat można dokonywać przez internet warunkiem takiej wpłaty jest podpięcie potwierdzenia dowodu wpłaty do książeczki opłat.

 

Zebranie organizacyjne odbędzie się w drugim tygodniu września o dokładnym terminie spotkania poinformujemy Państwa na stronie www przedszkola w zakładce Aktualności/Ogłoszenia także w zakładce Aktualności/Kalendarium oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

 

«