Dyżur wakacyjny w przedszkolu 12 sierpień 2015

Samorządowe Przedszkole nr 12 przyjmuje dzieci na miesiąc sierpień 2015.

 

15 maja na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa ukaże się liczba wolnych miejsc w przedszkolach.

Zapisy dzieci do przedszkola na sierpień trwają od 18 do 20 maja 2015r. W celu zapisania dziecka na dyżur do Przedszkola 12 należy wcześniej pobrać Kartę zapisu dostępną poniżej. Wypełnioną kartę potwierdzoną przez dyrektora macierzystego przedszkola wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej oraz informacją o braku zaległości w bieżących opłatach za przedszkole należy złożyć w sekretariacie przedszkola.

Karta zapisu tutaj

 

Lista dzieci przyjętych na sierpień  zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 25 maja 2015r. o godz. 9.00.

 

KRYTERIA NABORU NA SIERPIEŃ DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 12:

1. dziecko, z oświadczonym przez dyrektora macierzystej placówki, brakiem zaległości w opłatach za przedszkole, 

2. dziecko przebywające w przedszkolu minimum 6 godzin dziennie korzystające co najmniej z 2 posiłków,

3. dziecko z Samorządowego Przedszkola z Dzielnicy III zamieszkujące w Dzielnicy III najbliżej przedszkola nr 12 rodziców samotnie wychowujących,

4. dziecko z Samorządowego Przedszkola z Dzielnicy III zamieszkujące w Dzielnicy III najbliżej przedszkola nr 12 obojga rodziców pracujących,

5. dziecko z innego przedszkola niż Samorządowe z Dzielnicy III zamieszkujące w Dzielnicy III rodziców samotnie wychowujących,

6. dziecko z innego przedszkola niż Samorządowe z Dzielnicy III zamieszkujące w Dzielnicy III obojga rodziców pracujących,

7. dziecko z przedszkola Samorządowego spoza Dzielnicy III zamieszkujące w Dzielnicy III Krakowa,

8. dziecko z przedszkola Samorządowego spoza Dzielnicy III zamieszkujące w innej Dzielnicy Krakowa,

9. dzieci spoza Gminy Kraków.

 

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC W SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLACH GMINY KRAKÓW W OKRESIE LIPCA I SIERPNIA 2015R.

 

 

 

«