Żywienie zbiorowe w przedszkolu po nowemu

Szanowni Rodzice przekazujemy do Państwa wiadomości najnowsze przepisy regulujące zasady żywienia dzieci w placówkach oświatowych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia weszło w życie od 1 września 2015r. Obecnie sukcesywnie staramy się przystosować nasze menu do poniższego rozporządzenia. Zachęcamy Rodziców do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2015 r. w sprawie „grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

 

«