1 września 2016 - czwartek

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2016/2017 już 1 września w czwartek.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI.

 

Przedszkole czynne jest od 6.00 do 17.00

Dzieci zapraszamy w godzinach które zostały zdeklarowane w umowach o korzystaniu z przedszkola.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji pracy prosimy o przyprowadzenie dzieci

najpóźniej do 8.15 w przypadku dzieci nie korzystających ze śniadania do godz. 9.00

 

Wyposażenie z którym powinien już pierwszego dnia w przedszkolu wstawić się przedszkolak

dostępne jest na stronie w zakładce rekrutacja.

 

Prosimy o przyniesienie upoważnień do odbioru dziecka

już pierwszego dnia przyprowadzenia swojej pociechy do przedszkola.

 

Każdy przedszkolak posiada KARTĘ PUNKTUALNEGO PRZEDSZKOLAKA ze swoim imieniem i nazwiskiem, która służy do rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

ZASADY UŻYWANIA KARTY:

Po wejściu do przedszkola należy kartę odszukać w danej grupie w koszyczku - dzieci nieobecne,

następnie przyłożyć do czytnika i odłożyć do koszyczka - dzieci obecne.

Tą czynność należy powtórzyć przy odbieraniu dziecka z przedszkola,  jednak kartę należy odłożyć

do koszyczka - dziecko nieobecne gdyż opuszcza ono przedszkole.

UWAGA:

KARTA JEST WŁASNOŚCIĄ PRZEDSZKOLA

ZAWSZE POZOSTAJE W KOSZYCZKU.

KARTY NIE MOŻNA ZABIERAĆ ZE SOBĄ DO DOMU.

 

Każdy Przedszkolak posiada swoją półeczkę w szatni ze znaczkiem identyfikacyjnym. Lista dzieci z podziałem na grupy oraz ze znaczkami znajduje się w szatni przedszkola.

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy zwrócić się o pomoc do pracownika obsługi pełniącego dyżur w szatni przedszkola.

 

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu (monitorowanie osób wchodzących do przedszkola i wychodzących z przedszkola) zastosowano przy furtce domofon i kod na wyjście. Rodziców przychodzących z dziećmi prosimy o dzwonienie na szatnię natomiast przy wychodzeniu o skorzystanie z kodu na wyjście 1243#. Prosimy aby z kodu korzystała tylko osoba dorosła. DOMOFON I KOD MA NA CELU ZAPEWNIĆ JESZCZE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM DZIECIOM W PRZEDSZKOLU dlatego kodu nie powinny znać dzieci aby nie użyły go bez naszej wiedzy.

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

Każdy przedszkolak posiada swoją książeczkę opłat za przedszkole którą otrzymują rodzice przed dziesiątym dniem każdego miesiąca. Po dokonaniu opłaty, do 10 dnia miesiąca, na poczcie, w punkcie opłat, w banku lub przez internet (należy dołączyć potwierdzenie przelewu) książeczkę należy zwrócić do przedszkola pracownikowi obsługi.  Opłaty dokonuje się z góry za dany miesiąc czyli np. za wrzesień do 10 września itd. Opłatę w kolejnym miesiącu np. w październiku pomniejsza się o kwotę zwrotu za wrzesień w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu we wrześniu. Zwrot dotyczy opłaty za posiłki jak i za godziny. Natomiast w przypadku przekroczenia godzin zdeklarowanych w umowie a dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu opłata za godziny zostaje doliczona w kolejnym miesiącu. Książeczkę prosimy zwracać zawsze do 20 dnia bieżącego miesiąca. DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWY ZWROT. Sekretariat nalicza kwotę na kolejny miesiąc i książeczka ponownie trafia do rodzica.

ZMIANY GODZIN LUB POSIŁKÓW MOŻNA DOKONAĆ TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM ZŁOŻENIU PISEMNEJ PROŚBY DO DYREKTORA ZE WSKAZANIEM CZEGO ZMIANA MA DOTYCZYĆ. O zmianę można zawnioskować w dowolnej chwili natomiast zacznie ona obowiązywać dopiero z 1 dniem kolejnego miesiąca po podpisaniu aneksu do umowy. 

 

Grupy funkcjonują w następujących godzinach z nauczycielami:

gr. I godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

nauczyciele:

mgr Małgorzata Szustakiewicz 

mgr Edyta Kurnik - dyrektor

gr. II godz. od 7.30 do 17.00 poniedziałek i wtorek od 8.00 do 17.00 w czwartek i piątek

mgr Barbara Różycka - sp. z-ca dyrektora

mgr Monika Lach

gr. III godz. od 6.15 do 16.00 od poniedziałku do środy oraz od 6.30 do 15.30 w czwartek i piątek

mgr Iwona Margosiak

mgr Elżbieta Paterek

gr. IV godz. od 7.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku 

mgr Elżbieta Kwas

mgr Liliana Zajączkowska 

 

Organizacja grup poranna i popołudniowa:

RANO wszystkie dzieci  schodzą się w gr. III - Żyrafki a następnie przechodzą ze swoim wychowawcą do swojej sali od godziny której funkcjonuje dana grupa.

POPOŁUDNIU gdy grupa kończy swoją pracę dzieci przechodzą do gr. II - Jeżyki z której wszystkie dzieci rozchodzą się do domów. 

 

 

«