Deklaracje na rok szkolny 2016/2017

Oczekujemy na  deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej Państwa dzieci w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017. Prosimy o rzetelne wypełnienie deklaracji, wszystkich rodziców, których dzieci będą kontynuować edukację od 1 września w naszej placówce.  Deklaracje prosimy składać w sekretariacie, w grupie lub u osób dyżurujących z obsługi.  Deklaracje wydrukowane znajdują się w szatni w półkach indywidualnych dzieci a także zostały przesłane mailem. Rodziców którzy zmieniają placówkę prosimy o zgłoszenie tego u wychowawcy w grupie. Termin bezwzględny złożenia deklaracji mija 29 lutego. Po tym terminie niestety nie będzie miejsca dla dziecka w Przedszkolu 12.

Ps

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty dzieci 6 letnie mają prawo kontynuować swoją edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole ale również na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie I. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertami szkół oraz skorzystania z dni otwartych.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 64

Szkoła Podstawowa Nr 95

Szkoła Podstawowa Nr 114

 

 

«