Dyżur wakacyjny - wyniki rekrutacji

Informujemy, że lista dzieci przyjętych na dyżur w lipcu znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Komisja rekrutacyjna dokonała naboru na 10 wolnych miejsc na podstawie poniższych kryteriów:

1/ dzieci rodziców samotnie wychowujących,

2/ dzieci z Samorządowego Przedszkola położonego najbliżej Przedszkola nr 12,

3/ dzieci przebywające w przedszkolu cały miesiąc od 1 do 31 lipca 2016r.,

4/ dzieci przebywające w przedszkolu mniej niż miesiąc uzupełniające niepełny pobyt dzieci z przedszkola nr 12,

5/ dzieci z pozostałych przedszkoli z Krakowie,

6/ dzieci zamieszkujące poza gminą Kraków. 

 

Komisja na podstawie określonych kryterium przyjęła 17 dzieci.

 

Podpisywanie umów  z rodzicami dzieci przyjętych odbędzie się 19 maja w godzinach od 9.00-17.00. Do podpisania umowy jest niezbędny jeden z rodziców z dowodem tożsamości. W przypadku rezygnacji z miejsca prosi się o złożenie pisemnego oświadczenia w sekretariacie przedszkola.

 

 

 

 

«